Hãy đăng ký thành viên để nhận được những chính sách ưu đãi hết sức đặc biệt về quyền lợi dành cho thành viên của EAS IHHRM G23.0

Trở thành hội viên EAS IHHRM G23.0 để tiên phong, xây dựng đẳng cấp chuyên nghiệp hoá năng lực và vốn lực của bạn ở địa hạt Lãnh đạo và Nhân lực Cấp cao Toàn cầu. Nơi mà cạnh tranh được xây dựng trên sự chuyên nghiệp, giá trị đẳng cấp mang lại và hiệu quả vốn lực tạo ra cho cá nhân, tổ chức hay xã hội.

Sign In

Create an Account