CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CẤP CAO QUỐC TẾ : EAS IHSP G23.0

(EAS International Higher Strategy Program G23.0)

Dành cho các nhà Lãnh đạo cấp cao

Cung cấp, kiểm định năng lực, kỹ năng và kiến thức phân tích về chiến lược, tổ chức, điều hành, nhân sự, cạnh tranh và đổi mới sáng tạo cấp chiến lược toàn cầu

Hỗ trợ học bổng cho tất cả các công dân trên toàn cầu

1.8

TẠI SAO PHẢI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ EAS IHSP G23.0?

EAS IHSP G23.0 là minh chứng về đẳng cấp quản trị, phong cách chuyên nghiệp, tiên phong chiến lược, văn hoá khác biệt và VỐN LỰC hiệu quả.

Sự đòi hỏi của một mô hình quản trị hiệu quả để không chỉ tạo ra vốn lực thực thụ của cá nhân hay tổ chức hội nhập mà còn cung cấp khả năng chuyển hoá những kỹ năng, chuyên môn, năng lực thành vốn lực cho công việc, đời sống, tổ chức và nghề nghiệp.

Giải quyết bài toán xây dựng một hệ thống vốn lực hiệu quả gắn mới mô hình quản trị nhân sự thích ứng trên hệ thống toàn cầu. EAS IHSP G23.0 được thực tế toàn cầu chứng thực qua chính hiệu quả mang lại cho cá nhân và doanh nghiệp

Giải quyết các vấn đề thực tế quản trị tổ chức và lãnh đạo quản trị từ cấp độ cá nhân cho đến đội nhóm, cấp quản lý và lãnh đạo tổ chức cũng như chiến lược cạnh tranh phát triển của cả hệ thống.

Từ sự đòi hỏi của cạnh tranh, chứng chỉ giúp xây dựng một tổ chức cũng như một cá nhân không chỉ có khả năng tồn tại mà còn là khả năng cạnh tranh, khác biệt và hội nhập phát triển toàn cầu.

Chỉ ra cấu trúc và mô hình quản trị thích ứng hiệu quả toàn cầu. Đồng thời đưa ra chiến lược để cá nhân có thể tích luỹ xây dựng lộ trình trở thành nhà quản trị cấp cao hay nhân sự cấp cao trong tổ chức hay nghề nghiệp quốc tế.

Học bổng của EAS Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để các cá nhân được tiếp cận với chuẩn nhân lực cấp cao Quốc tế EAS IHRM G23.0 Khu vực và EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Đây là cơ hội để ứng viên được đào tạo và trở thành công dân toàn cầu đa nhiệm. Phát triển năng lực lãnh đạo cấp cao toàn cầu hay trở thành Nhà Quản trị Cấp cao Quốc tế đẳng cấp và giá trị toàn cầu.

EAS Việt Nam cung cấp các gói học bổng không phân biệt quốc gia theo từng nhóm ứng viên với số lượng hàng ngàn suất học bổng cho: Nhóm tổ chức; Nhóm các Nhà Lãnh đạo; Nhóm các Nhà Quản trị và Nhóm các cá nhân với các loại học bổng:

  • Học bổng Lãnh đạo toàn cầu (GLS)
  • Học bổng Thực hành – Thực tập (IIS)
  • Học bổng Chủ tịch (ICS)
  • Học bổng phát triển Tài năng trẻ (YLP)
  • Học bổng Chính sách – Quản trị Quốc tế (IPS)
  • Học bổng Nhân sự đa nhiệm toàn cầu (IMC)