SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG KHI LÀM NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Khi tiếp một ứng viên chương trình Quản trị SĐH về Nhân sự tôi mới tá hoả nhận ra có một sự thật là nhiều người đang nhận thức sai về nghề nhân sự chuyên nghiệp.

☘️Thứ nhất, ứng viên cho rằng mình đã có mấy năm kinh nghiệm làm nhân sự nên được coi là am hiểu nghề nhân sự nên muốn học lên cao hơn! Nhưng khi hỏi về cấu trúc KPI rồi các nguyên lý nhân sự thì mù tịt! vậy thì ứng viên này đang làm nhân sự thế nào?

☘️Thứ hai, khi hỏi về ước mơ muốn xây dựng thương hiệu cá nhân cho nghề nhân sự chuyên nghiệp (mục tiêu) thì ứng viên hỏi có đào tạo Coach không? Có dạy về làm bảng lương, CPR không? Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Hoá ra họ hiểu chiến lược nghề nghiệp là vậy sao?

☘️Thứ ba, ứng viên không phân biệt được chuẩn nhân lực và chức danh nghề nghiệp chuyên nghiệp của nghề nhân sự

☘️Thứ tư, ứng viên không hề phân biệt được nghiệp vụ nhân sự và kỹ năng nhân sự chuyên nghiệp.Thiết nghĩ vậy còn bao nhiêu người đang rơi vào trường hợp tương tự? tại sao Người Việt ít thành công ở lĩnh vực này?Hãy liên hệ tới Khoa Đào tạo Nhân sự Cấp cao Quốc tế EAS Việt Nam để được hỗ trợ miến phí 24/7 về HR chuyên nghiệp: Tel: 0913.562.432

HEAR FROM OUR STUDENTS

Trinh Kim Thanh

At EAS Vietnam, I found that the professionalism and devotion of Mr. Viet Anh with the lectures compiled by him basing on the abilities of each student that made me very reassuring. The modern realtime system and challenges with Global EAS IHHRM G23.0 Standard encourage me to become the person I want

Trinh Kim Thanh

Head of Adminstration Office, Technology & Consultancy Joint Stock Company CIC - Higher Strategic Administration Student

Trần Duy Hưng – en

The course has helped me raise thinking level and knowledge of administration but the school knowledge that I have learned helps me to be more successful in my career. This is also an opportunity for me to overcome difficulties and obstacles with personnel-related issues that I and my organization encounter.

Tran Duy Hung

Vice head of Administrative Office of The HIEC - CIA K12

Lê Thị Thơm – en

EAS Vietnam especially helps me expand my knowledge, leadership thinking, promote competitive advantage in the international environment, make valuable changes to my life and career. I am completely confident that conquering foreign organizations and businesses is entirely possible.

Le Thi Thom

Asministrative Assitant of Obayashi Vietnam Company– CIA K8

Le Minh Thao

At EAS Vietnam, I experience the most rigorous training program according to the International EAS IHHRM G23.0 Standard with the enthusiastic and professional support of the members, especially the unique teaching style and openness of Dr. Bui Phuong Viet Anh has really changed my perception of traditional administration and leadership. EAS Vietnam is my right choice for the goal of becoming a world-class leader.

Le Minh Thao

Asia - Pacific Area Manager - Bevpax Pty Ltd., Higher Strategic Administration Student

Ko Yun Ah

These practical administration knowledge has helped me as a flying tiger to conquer my career on the International labor stage.

Ko Yun Ah

KST Corporation, Korea - MLS K12

Keo Pongnarin – en

This course will help me understand what leadership and management really mean. I can work more effectively myself. This is a solid foundation for me to have an effective strategy for my work and organization. Thanks EAS Vietnam.

Keo Pongnarin

CCO of Cambodian Shinhan Bank - MLS K12

Elena. R – en

This is an international standard human resource training program that I have never learnt in university. EAS Vietnam really allowed me to expand my knowledge as well as practical and creative skills. I look forward to learning more and recommending this program to my friends.

Elena. R

Ukrainian Ministry of Foreign Affairs - MLS K16

Cao Thị Mai Linh – en

Culture and discipline maintain organizational development. I have grown up from the Commando, challenged my limits, put myself in a discipline framework to cultivate the leadership consciousness, habits, attitudes and behaviors which are foundational elements for me to build my organization.

Cao Thi Mai Linh

Assitant Director of MACDI - CIA K8

Abdul H Chaly

It is amazing that HRM EAS Vietnam, it course has improved my leadership capacity with the G23.0 standard. I will be able to open branch to Europe and Southeast Asia thanks to Human Resource Management, thanks to EAS Vietnam and the Chanceller.

Abdul H Chaly

Director of HOME Care Company, Bangladesh - HRM K20