NHẬN THỨC VỀ CÁC CHỨNG CHỈ NHÂN LỰC VÀ ISO HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI

Chứng chỉ ISO (Châu Âu) là các tiêu chuẩn áp cho các tổ chức nhằm tăng khả năng quản lý tổ chức, minh bạch và tạo hiệu qủa quản lý tổ chức. ISO gồm các lĩnh vực: Thương mại và  Công nghiệp. ISO được áp dụng toàn cầu.


Chứng chỉ SHRM (của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa kỳ) là chuẩn nhân lực áp dụng cho 2 đối tượng cá nhân và tổ chức nhân sự (trong lĩnh vực nhân sự). Chuẩn này nhằm hệ thống hoá các năng lực làm việc của nhân sự thuộc lĩnh vực nhân sự theo chuẩn của SHRM. SHRM chỉ dành cho lĩnh vực quản trị nhân sự. SHRM được áp dụng ở những quốc gia có thiện chí với Mỹ.


Chứng chỉ EAS IHHRM G23.0 là chuẩn nhân lực cấp cao quốc tế (được xây dựng bởi Cha đẻ học thuyết kinh tế tổng thể Drs Bùi Phương Việt Anh (Michael Bui) chuyên gia chiến lược về quản trị và lãnh đạo quốc tế đã nghiên cứu ra chuẩn này). EAS IHHRM G23.0 được áp dụng tới cả 3 đối tượng:  cá nhân, tổ chức nhân sự và lĩnh vực hoạt động (tất cả các lĩnh vực và địa hạt). Trong khi đó chuẩn EAS IHHRM G23.0 tập trung làm tăng vốn lực của nhân lực cấp cao, vốn lực của tổ chức và hiệu quả của lĩnh vực hoạt động bao gồm: Lãnh đạo, giáo dục, Kinh tế, Khoa học, Nhân sự, Quản trị, Môi trường, Kỹ thuật, Kế toán, Luật, Dịch vụ…EAS IHHRM G23.0 được áp dụng toàn cầu.

 Mục tiêu, Sứ mệnh, Tầm nhìn

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao GIÁ TRỊ và VỐN LỰC của Lãnh đạo, Tổ chức và Nhân sự cấp cao toàn cầu. Xây dựng các tổ chức và cá nhân hạnh phúc.

Sứ mệnh: chúng tôi đem đến tư duy hoạch định chiến lược, hành vi vốn lực hiệu quả và phát huy tối đa năng lực và vốn lực con người góp sức tạo ra thế giới phồn thịnh.

Tầm nhìn: Tạo ra môi trường đẳng cấp và giá trị công việc vì hoà bình, phồn thịnh và hạnh phúc của thế giới.

HEAR FROM OUR STUDENTS

Trinh Kim Thanh

At EAS Vietnam, I found that the professionalism and devotion of Mr. Viet Anh with the lectures compiled by him basing on the abilities of each student that made me very reassuring. The modern realtime system and challenges with Global EAS IHHRM G23.0 Standard encourage me to become the person I want

Trinh Kim Thanh

Head of Adminstration Office, Technology & Consultancy Joint Stock Company CIC - Higher Strategic Administration Student

Trần Duy Hưng – en

The course has helped me raise thinking level and knowledge of administration but the school knowledge that I have learned helps me to be more successful in my career. This is also an opportunity for me to overcome difficulties and obstacles with personnel-related issues that I and my organization encounter.

Tran Duy Hung

Vice head of Administrative Office of The HIEC - CIA K12

Lê Thị Thơm – en

EAS Vietnam especially helps me expand my knowledge, leadership thinking, promote competitive advantage in the international environment, make valuable changes to my life and career. I am completely confident that conquering foreign organizations and businesses is entirely possible.

Le Thi Thom

Asministrative Assitant of Obayashi Vietnam Company– CIA K8

Le Minh Thao

At EAS Vietnam, I experience the most rigorous training program according to the International EAS IHHRM G23.0 Standard with the enthusiastic and professional support of the members, especially the unique teaching style and openness of Dr. Bui Phuong Viet Anh has really changed my perception of traditional administration and leadership. EAS Vietnam is my right choice for the goal of becoming a world-class leader.

Le Minh Thao

Asia - Pacific Area Manager - Bevpax Pty Ltd., Higher Strategic Administration Student

Ko Yun Ah

These practical administration knowledge has helped me as a flying tiger to conquer my career on the International labor stage.

Ko Yun Ah

KST Corporation, Korea - MLS K12

Keo Pongnarin – en

This course will help me understand what leadership and management really mean. I can work more effectively myself. This is a solid foundation for me to have an effective strategy for my work and organization. Thanks EAS Vietnam.

Keo Pongnarin

CCO of Cambodian Shinhan Bank - MLS K12

Elena. R – en

This is an international standard human resource training program that I have never learnt in university. EAS Vietnam really allowed me to expand my knowledge as well as practical and creative skills. I look forward to learning more and recommending this program to my friends.

Elena. R

Ukrainian Ministry of Foreign Affairs - MLS K16

Cao Thị Mai Linh – en

Culture and discipline maintain organizational development. I have grown up from the Commando, challenged my limits, put myself in a discipline framework to cultivate the leadership consciousness, habits, attitudes and behaviors which are foundational elements for me to build my organization.

Cao Thi Mai Linh

Assitant Director of MACDI - CIA K8

Abdul H Chaly

It is amazing that HRM EAS Vietnam, it course has improved my leadership capacity with the G23.0 standard. I will be able to open branch to Europe and Southeast Asia thanks to Human Resource Management, thanks to EAS Vietnam and the Chanceller.

Abdul H Chaly

Director of HOME Care Company, Bangladesh - HRM K20