EAS IHHRM G23.0 DU HỌC

EAS IHHRM G23.0 du học là kênh thông tin cung cấp DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DU HỌC QUỐC TẾ cho công dân Việt Nam và quốc tế. Hiện nay, EAS IHHRM G23.0 du học là kênh duy nhất tại Việt Nam có thể chuẩn hoá học sinh trước khi du học theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu đảm bảo cho học sinh có tư duy, hành vi và năng lực thích ứng cả về học thuật và ứng dụng trong đời sống học tập, nghề nghiệp tương lai.

EAS IHHRM G23.0 du học cũng là kênh tư vấn giúp cho cha mẹ, các nhà đầu tư giáo dục và học sinh tìm thấy giá trị và mục tiêu đích thức trước khi ra quyết định quan trọng tránh lãng phí thời gian, tiền bạc đặc biệt hạn chế được rủi ro hệ thống và phi hệ thống.

EAS IHHRM G23.0 du học còn là nơi mà các học sinh tìm thấy các thông tin bổ ích về điều kiện, danh sách các trường, chuyên ngành, kiến thức cần và các khoá học kỹ năng trước khi du học đảm bảo phục vụ cho chương trình du học hiệu quả tăng lên gấp bội giống như “thêm công cụ và bảo hộ để lao động”. Bên cạnh đó học sinh và cha mẹ sẽ tìm thấy những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định.

Quy trình của website EAS IHHRM G23.0 du học gồm:

  1. Các hoạt động tư vấn và xác định mục tiêu, gía trị cũng như năng lực để đảm bảo thích hợp nhất cho ứng viên trước khi lựa chọn đi du học.
  2. Cung cấp thông tin và dịch vụ chính xác, ưu việt nhất đảm bảo an toàn, hiệu quả và thành công của ứng viên.
  3. Các chuyên gia đẳng cấp sẽ trợ giúp và đồng hành để ứng viên đạt được các mục tiêu và ước mơ đề ra.
  4. EAS Việt Nam và EAS IHHRM G23.0 du học sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho các dịch vụ hỗ trợ sau khi du học như giới thiệu việc làm, tư vấn chiến lược …

HEAR FROM OUR STUDENTS

Trinh Kim Thanh

At EAS Vietnam, I found that the professionalism and devotion of Mr. Viet Anh with the lectures compiled by him basing on the abilities of each student that made me very reassuring. The modern realtime system and challenges with Global EAS IHHRM G23.0 Standard encourage me to become the person I want

Trinh Kim Thanh

Head of Adminstration Office, Technology & Consultancy Joint Stock Company CIC - Higher Strategic Administration Student

Trần Duy Hưng – en

The course has helped me raise thinking level and knowledge of administration but the school knowledge that I have learned helps me to be more successful in my career. This is also an opportunity for me to overcome difficulties and obstacles with personnel-related issues that I and my organization encounter.

Tran Duy Hung

Vice head of Administrative Office of The HIEC - CIA K12

Lê Thị Thơm – en

EAS Vietnam especially helps me expand my knowledge, leadership thinking, promote competitive advantage in the international environment, make valuable changes to my life and career. I am completely confident that conquering foreign organizations and businesses is entirely possible.

Le Thi Thom

Asministrative Assitant of Obayashi Vietnam Company– CIA K8

Le Minh Thao

At EAS Vietnam, I experience the most rigorous training program according to the International EAS IHHRM G23.0 Standard with the enthusiastic and professional support of the members, especially the unique teaching style and openness of Dr. Bui Phuong Viet Anh has really changed my perception of traditional administration and leadership. EAS Vietnam is my right choice for the goal of becoming a world-class leader.

Le Minh Thao

Asia - Pacific Area Manager - Bevpax Pty Ltd., Higher Strategic Administration Student

Ko Yun Ah

These practical administration knowledge has helped me as a flying tiger to conquer my career on the International labor stage.

Ko Yun Ah

KST Corporation, Korea - MLS K12

Keo Pongnarin – en

This course will help me understand what leadership and management really mean. I can work more effectively myself. This is a solid foundation for me to have an effective strategy for my work and organization. Thanks EAS Vietnam.

Keo Pongnarin

CCO of Cambodian Shinhan Bank - MLS K12

Elena. R – en

This is an international standard human resource training program that I have never learnt in university. EAS Vietnam really allowed me to expand my knowledge as well as practical and creative skills. I look forward to learning more and recommending this program to my friends.

Elena. R

Ukrainian Ministry of Foreign Affairs - MLS K16

Cao Thị Mai Linh – en

Culture and discipline maintain organizational development. I have grown up from the Commando, challenged my limits, put myself in a discipline framework to cultivate the leadership consciousness, habits, attitudes and behaviors which are foundational elements for me to build my organization.

Cao Thi Mai Linh

Assitant Director of MACDI - CIA K8

Abdul H Chaly

It is amazing that HRM EAS Vietnam, it course has improved my leadership capacity with the G23.0 standard. I will be able to open branch to Europe and Southeast Asia thanks to Human Resource Management, thanks to EAS Vietnam and the Chanceller.

Abdul H Chaly

Director of HOME Care Company, Bangladesh - HRM K20